PROCES IN BEELD

info@
procesinbeeld.nl

WIE EN WAT

Proces in Beeld is opgericht door Loes van den Brandt.
Onder deze naam werk ik als kwaliteitsadviseur voor verschillende opdrachtgevers. Ik heb veel ervaring in de ICT en ben werkzaam in onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
In mijn werk ga ik uit van mijn sterke kanten: luisteren, vergaren, regelen, analyseren en (be)schrijven. Dit resulteert in de volgende activiteiten:

  • Kwaliteitszorg en advies: het in kaart brengen en verbeteren van werkprocessen, het opzetten van een kwaliteitssysteem, creditering en auditing. AVIA: Analyse-Verbeteren-Implementeren-Auditing.

  • Onderwijsadvies: ik werk samen met de BDF Adviesgroep, een netwerk van onderwijsadviseurs.
  • Trainingen Talenten in Beeld
    Voor meer plezier, energie en succes in het werk.
    Ga voor meer informatie naar: Talenten in Beeld.


PROCESSEN
BESCHRIJVEN

PROCESSEN
ANALYSEREN
 

PROJECTEN
ONDER-
STEUNEN

 ITIL

ICT

BEDRIJF PRODUCTEN AANPAK REFERENTIES CONTACT