PROCES IN BEELD

 NOODZAAK

AANPAK

Mijn uitgangspunt is: niet beschrijven om te beschrijven!

Beschrijvingen moeten praktisch zijn, de inhoud herkenbaar, zodat ze ook gebruikt worden in de praktijk, bijvoorbeeld voor het afstemmen van (nieuwe) werkafspraken of bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Niemand heeft iets aan handboeken in de kast.

Met de organisatie zoek ik naar een vorm die geschikt is.
In de ori
ntatiefase maak ik een inventarisatie van de huidige situatie en de gewenste situatie. Tijdens de uitvoeringsfase breng ik met de organisatie de processen in beeld. Praktisch en herkenbaar. Werkbare stroomschema's. Eventueel met gebruik van quick reference cards of een ondersteunende tool. Beeldmateriaal kan het verhaal verlevendigen.

Voor een succesvolle implementatie is het van belang dat de rollen met de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn. Lees meer ...

Voor alle teksten geldt:
herkenbaar en gemakkelijk te lezen.

U tevreden, ik tevreden.

PRAKTISCH

CREATIEF

HERKENBAAR

WIL  

REDEN

BEDRIJF PRODUCTEN AANPAK REFERENTIES CONTACT