PROCES IN BEELD

 NOODZAAK

AANPAK
Implementatie: huidig - gewenst - verbeteringen - rollen

Proces in Beeld streeft ernaar de werkprocessen te beschrijven zo veel mogelijk vanuit de situatie zoals deze is. Vantevoren wordt er gekeken naar de huidige situatie en naar de gewenste situatie (ist- en soll-situatie).

In geval van een verbetertraject wordt de gewenste situatie opgesteld samen met het management, in geval van certificering vormen de toetskaders de gewenste situatie.

Tijdens het vastleggen van de werkprocessen geven de medewerkers aan hoe er gewerkt wordt in het betreffende proces en wie waarvoor verantwoordelijk is. Tijdens deze overleggen komen onduidelijkheden en verbeterpunten naar boven. Nieuwe afspraken worden in het overleg gemaakt en worden in het handboek opgenomen. Op deze manier vindt implementatie als vanzelf plaats tijdens het vastleggen van de processen.

Indien er veel nieuwe afspraken worden gemaakt, of mensen rollen krijgen die ze nog niet hadden, worden er nieuwe afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. Tevens wordt vastgelegd op welke momenten de processen worden ge
valueerd en hoe er wordt gerapporteerd, zodat ook na de implementatiedatum geborgd is dat de processen blijven werken zoals is beschreven. Het management heeft dan een controlerende/stimulerende rol.
 

PRAKTISCH

CREATIEF

HERKENBAAR

WIL  

REDEN

BEDRIJF PRODUCTEN AANPAK REFERENTIES CONTACT