PROCES IN BEELD

info@
procesinbeeld.nl

VOORBEELDEN, WAAR

Project AVO-integratie
Proces in Beeld werkt samen met een onderwijsinnovatie adviesbureau en ondersteunt bij onderwijskundige vernieuwingsprojecten. Het project ‘Omgekeerde vakkenintegratie' is gericht op integratie van AVO-vakken in het algemene lesprogramma van de vmbo ICT-Route. AVO-vakken zijn de zogenaamde Algemeen Vormende Vakken
zoals Engels, Nederlands, economie en wiskunde.

Scholen die aan het project deelnemen, zijn: Blariacum College (Venlo), Nova College (Amsterdam), Anna van Rijn College (Utrecht), Da Vinci College (Leiden), Het College Vos (Vlaardingen), Montessori College (Nijmegen), ROC van Amsterdam en het Zuyderzee College (Emmeloord).

Proces in Beeld heeft voor het AVO-project webteksten geschreven, waarin de scholen zich presenteren. Tevens heeft zij een artikel geschreven over de wijze waarop de scholen hun AVO-vakken hebben geїntegreerd en wat de effecten hiervan zijn.  Dit artikel zal gebruikt worden voor publicatie in diverse onderwijsbladen.


Terug naar de andere referenties

 ONDERWIJS

  BEDRIJFS-
LEVEN

 OVERHEID

BEDRIJF PRODUCTEN AANPAK REFERENTIES CONTACT