PROCES IN BEELD

info@
procesinbeeld.nl

VOORBEELDEN, WAAR

Kennisnet, ICT op school
In 2007 heeft Proces in Beeld in opdracht van Kennisnet effecten van een van hun  subsidieprogramma's in beeld gebracht.
Resultaat: presentatie met foto's van betrokkenen en 'sprekende' uitspra-
ken. Door gebruik te maken van tekstballonnen is een stripachtig verhaal onstaan.

Tevens heeft Proces in Beeld voor het project IECK een flyertekst ontwikkeld.

Terug naar de andere referenties

 ONDERWIJS

  BEDRIJFS-
LEVEN

 OVERHEID

BEDRIJF PRODUCTEN AANPAK REFERENTIES CONTACT