PROCES IN BEELD

info@
procesinbeeld.nl

VOORBEELDEN, WAAR

PinkRoccade (inmiddels via Getronics onderdeel van KPN))
Bij PinkRoccade heeft Loes van den Brandt onder andere gewerkt als teamleider op de helpdesk van Shell (SIEP Rijswijk) (11 medewerkers). In het jaar van haar teamleiderschap besloot Shell de helpdesk te verplaatsen naar Engeland, zodat één centrale helpdesk ontstond voor de Shell-vestigingen in alle landen. Onder leiding van Loes is de kennis van de helpdesk uit Rijswijk overgedragen aan de nieuwe helpdesk in Engeland, naar volle tevredenheid van de toenmalige manager en de nieuwe helpdesk in Engeland. In het transitieproject zijn alle medwerkers van de helpdesk betrokken en zijn faciliteiten geschapen om de overgang voor de Nederlandse gebruikers zo goed mogelijk te laten verlopen.

Een ander project waarin procesvernieuwing centraal stond was een project bij UUnet (World Com). Het betrof een internationaal operend team met medewerkers in Nederland, Duitsland en Engeland. De wens was te komen tot een eenduidig logistiek proces voor de bouw van servers wereldwijd.
Door met de verschillende afdelingen en projectleiders te praten zijn werkwijzen en knelpunten geanalyseerd en is gekomen tot een eenduidige werkwijze. Het proces en de procedures zijn beschreven en aangevuld met een praktische projecttemplate, waardoor het proces nog beter ging lopen.

Terug naar de andere referenties

 ONDERWIJS

  BEDRIJFS-
LEVEN

 OVERHEID

BEDRIJF PRODUCTEN AANPAK REFERENTIES CONTACT