PROCES IN BEELD

info@
procesinbeeld.nl

VOORBEELDEN, WAAR

Gemeente Den Haag, dienst SZW, afdeling I&A
In de periode 2002-2007 heeft Loes van den Brandt op de afdeling I&A gewerkt als kwaliteitsbeheerder. De afdeling I&A was in deze periode onderdeel van de dienst SZW van de gemeente Den Haag en telde 80 tot 100 medewerkers. De afdeling was verantwoordelijk voor zowel het beheer van kantoorapplicaties als voor het ontwikkelen van een aantal eigen applicaties t.b.v. 1600 eindgebruikers. Het doel was de afdeling I&A te gaan laten werken volgens ITIL, een procesmodel gebaseerd op best practices.

Samen met de betrokkenen in de werkprocessen is een aantal processen geїmplementeerd zoals: Incidentbeheer, Probleembeheer, Configuratie-beheer, Release- en Wijzgingsbeheer. Loes is ook betrokken geweest als auditor, als begeleider bij het opstellen van kwaliteitseisen en het opstellen van een handboek klanten en diensten. Een enorm leerzame periode waar het gaat om de rol van het management, het creŽren van draagvlak, het omgaan met weerstand en het belang van een goede procesbewaker.
Veel ervaring is opgedaan met ICT, inrichting tools, implementatie van ITIL.


Terug naar de andere referenties

 ONDERWIJS

  BEDRIJFS-
LEVEN

 OVERHEID

BEDRIJF PRODUCTEN AANPAK REFERENTIES CONTACT